Co warto wiedzieć o prawie pierwokupu?

kto ma prawo do pierwokupu gruntu
kto ma prawo do pierwokupu gruntu

Terminologia prawnicza często jest niezrozumiała dla przeciętnego mieszkańca naszego kraju z uwagi na dużą ilość specyficznych, charakterystycznych dla tej branży zwrotów. Jednym z nich jest prawo pierwokupu.

Kto ma prawo pierwokupu gruntu?

Jak się okazuje pozbycie się gruntu nie jest wcale takie proste. Istnieją bowiem przepisy, które przyznają samorządowi terytorialnemu, Agencji Nieruchomości Rolnych, spółkom Skarbu Państwa lub Lasom Państwowym prawo pierwokupu w stosunku do gruntów komunalnych, gruntów leśnych położonych na terenie miast, gruntów znajdujących się w specjalnych strefach ekonomicznych lub gruntów stanowiących nieruchomości rolne. Prawo pierwokupu oprócz przepisów ustawowych regulują również umowy cywilne, które mogą je ustanowić zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i osób prawnych, w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Co należy zrobić w sytuacji, gdy sprzedajemy grunt?

W skrócie, prawo pierwokupu polega na zaproponowaniu sprzedawanego gruntu podmiotowi, któremu prawo to przysługuje. W tym celu należy sporządzić dwie umowy notarialne – o warunkowej sprzedaży oraz definitywnej sprzedaży danej nieruchomości. Po zawarciu pierwszej należy zawiadomić podmiot uprawniony z tytułu prawa pierwokupu, o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży. Jeżeli podmiot ten zdecyduje się skorzystać z przysługującego mu prawa, w okresie 30 dni musi podjąć decyzję o nabyciu działki na zasadach ustalonych przez właściciela. Powinien wtedy złożyć również oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu. W przeciwnym razie nieruchomość ma prawo kupić inny nabywca, korzystając z umowy warunkowej.

Gdzie udać się po dodatkowe informacje?

Warto pamiętać, że prawo pierwokupu jest niezbywalne – nie można go przenieść na inną osobę lub instytucję. Jest również niepodzielne, chyba że przepisy zezwalają na częściowe jego wykonanie. Jeżeli natomiast jest kilku uprawnionych, a niektórzy z nich nie wykonują prawa pierwokupu – w całości mogą je wykonać pozostali.

Więcej informacji można uzyskać nawiązując kontakt z kancelarią prawniczą. Jedna z nich – Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A. – od 21 lat pomaga przedsiębiorcom i klientom indywidualnym rozwiązywać problemy prawne. Dzięki stałej obsłudze z zakresu prawa handlowego, reprezentowania klientów w sądach, tworzeniu umów i asystowaniu przy prowadzeniu skomplikowanych inwestycji, zaufały jej największe firmy branży nieruchomości, bankowości, ubezpieczeń i telekomunikacji.