Co trzeba wiedzieć przed złożeniem do sądu pozwu o rozwód?

rozwód łódź

Rozwód wiąże się ze stresem i ciężkimi sytuacjami. Podczas rozpraw sądowych małżonkowie wywlekają na światło dzienne wiele nieprzyjemności ze wspólnego życia. Co warto wiedzieć przed złożeniem wniosku rozwodowego?

Orzekanie o winie jednego z małżonków

Przed udaniem się do adwokata trzeba sobie zadać pytanie, czy sąd ma orzekać, która ze stron jest winna za rozpad małżeństwa. We wniosku można uwzględnić, aby sąd uznał winę tylko jednego z małżonków, obojgu lub nikomu. Istotne jest, aby rozwód bez orzekania o winie był wspólną decyzją, ponieważ obie osoby muszą złożyć wniosek deklarujący nieorzekanie o niej. W razie braku tego dokumentu sąd podczas rozprawy musi wskazać, kto jest winny za trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Obowiązujące przepisy prawa mówią, że nie jest mierzone, kto jest bardziej winny, a kto mniej. Jeśli podczas rozprawy wyjdzie, że któryś z małżonków przyczynił się do tego nawet w bardzo małym stopniu, to wina leży po obu stronach.

Konsekwencje finansowe wynikające z orzekania o winie

Wyrok sądu o rozwodzie z orzeczeniem o winie jest dla wielu osób kluczowy, gdyż ma to swoje konsekwencje finansowe. W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jest zapis, który mówi o niedostatku byłego małżonka. W takiej sytuacji istnieje możliwość żądania od tego drugiego środków na utrzymanie przez pięć lat od ostatecznego wyroku, jeśli dana osoba jest współwinna za rozpad małżeństwa. Inaczej sprawa wygląda w przypadku uznania winy tylko jednej z osób. W przypadku, gdy poszkodowana strona wykaże pogorszenie sytuacji materialnej przez rozwód, sąd ma prawo orzec konieczność zaspokajania najważniejszych potrzeb niewinnej osoby. Mając na uwadze te zapisy, bardzo ważne jest znalezienie odpowiedniego prawnika, który poprowadzi sprawę o rozwód Łódź, Warszawa i Poznań są przykładami miast, gdzie znajdziemy najlepsze kancelarie.

Co z dziećmi i wspólnym majątkiem?

Podczas wyroku sąd musi także uwzględnić kwestie związane z nieletnimi dziećmi, a mianowicie przyznanie władzy rodzicielskiej oraz alimentów, a także podział wspólnego mieszkania. Warto te kwestie uzgodnić przed rozprawą i zapisać w postaci porozumienia w obecności prawników. Dokument ten jest bardzo ważnym wyznacznikiem w rozprawie. W przypadku nieruchomości najczęściej wyroki zawierają informację o sposobie, w jakim byli partnerzy mają korzystać z mieszkania lub domu, natomiast kwestie związane z własnością budynku najczęściej nie są rozstrzygane poza nielicznymi sytuacjami wyjątkowymi. Rozwód wiąże się z wieloma aspektami, o których trzeba pamiętać, dlatego przed trafieniem na salę sądową warto wspólnie usiąść i omówić najważniejsze kwestie.