Co to jest pierwotne i wtórne gromadzenie danych?

W dzisiejszych czasach dane osobowe gromadzone są nieustannie zarówno przez administratorów baz danych, do których dane wprowadzane są za naszą zgodą, jak i nieświadomie w postaci plików cookies czy śledzenia naszych poczynań w Internecie. Nieświadome gromadzenie danych było tak nagminne, że postanowiono wprowadzić RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które jest spisem praw i obowiązków przedsiębiorców względem zbieranych prywatnych informacji o klientach. Zbieranie takich informacji, czyli gromadzenie danych, można podzielić na dwie kategorie — pierwotne oraz wtórne.

Pierwotne gromadzenie danych należy do kategorii świadomego pobierania danych. Dane osobowe pobierane są bezpośrednio od klienta za jego zgodą. Najczęściej jest to gromadzenie danych za pośrednictwem dokumentów oraz internetowych formularzy, jakie zainteresowany musi wypełnić. Następnie takie dane przechodzą do rąk administratora, który wprowadza je do bazy danych, a następnie może wykorzystywać do celów innych niż pierwotny, na przykład do sporządzania analiz rynkowych, wykresów i wykazów miesięcznych lub tworzenia kampanii reklamowej. Może to jednak zrobić tylko i wyłącznie po wyrażeniu zgody przez klienta, co automatycznie wykonywane jest przy akceptacji regulaminu serwisu lub wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Regulowane jest to art. 13 ust. 1 RODO oraz art. 24 UODO.

Wtórne gromadzenie danych to gromadzenie informacji w sposób niestandardowy. Polega ono na pozyskiwaniu prywatnych danych za pośrednictwem publicznych rejestrów czy baz danych należących do innych administratorów. Wszystkie te czynności może wykonać administrator bez potrzeby uzyskiwania zezwolenia zainteresowanego. Aby jednak spisane dane mogły być później wykorzystywane do innych celów niż pierwotny, administrator lub przedsiębiorstwo muszą dopełnić obowiązku informacyjnego. Mogą to jednak zrobić po zgromadzeniu niezbędnych danych, co jest określone art. 25 ust. 1 UODO oraz art. 14 ust. 3 RODO.

Współpraca: Kancelaria adwokacka PBKB z Krakowa