Co to jest karta EKUZ i co mi daje?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to karta wielkości typowej karty płatniczej gwarantująca nam pewne świadczenia zdrowotne podczas pobytu za granicą. Karta uznawana jest we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii. Kartę możemy bezpłatnie uzyskać w regionalnym oddziale NFZ i korzystać ze świadczeń w ramach publicznej służby zdrowia. Zalecam jednak ostrożność bowiem każdy kraj sam ustala, które świadczenia są bezpłatne, a które płatne. Co istotne jest również wiele przypadków współpłacenia co w praktyce oznacza, że część kosztów niezależnie od posiadania karty EUKZ będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni bez możliwości ubiegania się o zwrot. Innymi słowy NFZ nie pokrywa kosztów udziału własnego ubezpieczonych. Karta EKUZ nie upoważnia nas również do uzyskania odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

Ograniczenia EKUZ są niezależne od przyczyny dla której musiano udzielić nam pomocy. Pamiętajcie by sprawdzić szczegóły na stronach NFZ. Poniżej kilka ciekawostek w tym obszarze:

  • Słowacja – bądźcie przygotowani na pokrycie pełnych kosztów ratownictwa górskiego oraz kosztów transportu ambulansem,
  • Czechy – ratownictwo górskie w pełni płatne przez poszkodowanego, samodzielnie pokrywamy również koszty leczenia stomatologicznego,
  • Austria – ratownictwo górskie w pełni odpłatne, poza tym ponosimy również koszty pobytu w szpitalu, im bardziej specjalistyczny oddział tym drożej,
  • Włochy – uwaga na koszty transportu sanitarnego do Polski, min. 2000EUR,
  • Francja – w ramach zwrotu w zależności od rodzaju usług otrzymamy z kartą EKUZ od 60 do 70% poniesionych przez nas kosztów, dodatkowo uwaga na koszty transportu sanitarnego do Polski