Co oznacza znak CE?

czym jest znak ce

Wielu z nad podświadomie wybiera produkty nim oznaczone, bo czujemy się wówczas pewniej. Czym więc jest znak CE powszechnie uznawany za symbol bezpiecznych zakupów w krajach Unii Europejskiej?

Symbolem CE (Conformité Européenne) są oznaczone produkty, które spełniają wymagania dyrektywy unijnej. Wyrób markowany znakiem CE oznacza, że wyrób spełnia wymagania, jakie są określone w dyrektywach dotyczących tego produktu, a bywa ich czasami wiele. Każdy produkt w obiegu handlowym na terenie Unii Europejskiej powinien posiadać deklarację CE. Oznaczenie zgodności z dyrektywą Nowego Podejścia można umieścić na produkcie również wtedy, gdy został on wykonany poza terytorium UE po udowodnieniu, że spełnia wymagania postawione przed nim w odpowiednich regulacjach.

Po co nam znak CE?

Na wspólnym europejskim rynku istnieje potrzeba zunifikowania podstawowych przepisów bezpieczeństwa, jakości i użytkowania wszelkich produktów. Każdy kraj ma swoje normy dotyczące bezpieczeństwa i jakości, które często różniły się od siebie. Aby ułatwić przepływ towarów na terenie Unii w ramach strefy wolnego handlu i bez konieczności uzyskiwania odpowiednich lokalnych certyfikatów powstał zharmonizowany system dla wszystkich produktów na terenie całej Wspólnoty. Można uznać, że jest to również regulacja wygodna dla producentów. Dzięki niej oszczędzają nie mało na biurokracji i certyfikacji we wszystkich krajach UE.

Jak uzyskać CE?

Certyfikat zgodności z dyrektywą CE leży po stronie producenta. Jeśli produkt został wykonany na terenie UE i jest zgodny z normami krajowymi to zgodnie z „domniemaniem zgodności” spełnia też europejskie standardy normy naczelnej. W wielu przypadkach uzyskanie zgody na użytkowanie znaku CE wymaga potwierdzenia przez Jednostkę Notyfikującą, którą wyznaczają władze krajowe.

Uwaga na”podróbki” znaku CE

Oznaczenie CE jest nadawane przez producenta na jego odpowiedzialność. Często zdarza się, że produkty pochodzenia chińskiego nie posiadają żadnych atestów i potwierdzeń zgodności. Mają jednak coś na wzór znaku CE. W rzeczywistości jest to podobne oznaczenie, ale różni się odległością obu liter. Jest to tylko zabieg wprowadzający klienta w błąd.

Znak CE nie jest ponadto:
– znakiem towarowym – nie identyfikuje żadnej marki, grupy produktów.
– znakiem pochodzenia – wymóg posiadania znaku CE dotyczy produktów w obiegu na terenie UE. Nie świadczy natomiast o miejscu jego wyprodukowaniu. Także produkty spoza muszą posiadać oznaczenie
– znakiem jakości – zgodność ze standardem CE dotyczy wymagań bezpieczeństwa, a nie jakości. CE jest wymaganiem minimalnym, wszelkie certyfikaty jakościowe są dodatkowym elementem przewagi konkurencyjnej.