Co musisz wiedzieć o rozliczeniu w UK?

Każdy, kto legalnie pracuje w Wielkiej Brytanii, podlega obowiązkowi odprowadzenia podatku dochodowego. Po zakończeniu roku podatkowego bądź zatrudnienia na terenie tego kraju istnieje możliwość rozliczenia swoich przychodów przed brytyjskim urzędem oraz otrzymania zwrotu podatku z UK, gdy został on nadpłacony. Wiele osób miewa wątpliwości, które dotyczą tego rozliczenia oraz tego, jak otrzymać zwrot podatku z Anglii. Istnieje kilka warunków, które należy spełnić.

Jakie dokumenty są niezbędne do rozliczenia podatku z Anglii?

Rozliczenie może być przeprowadzone na podstawie informacji, które zawarte są w dokumentach od pracodawcy, t.j.:

  • payslipy – odcinki z wypłat, do rozliczenia potrzebne są przede wszystkim trzy ostatnie;
  • P45 – dokument wystawiany po zakończeniu pracy u konkretnego pracodawcy;
  • P60 – dokument wystawiany po zakończeniu roku podatkowego.

Oczywiście nie jest konieczne, aby podatnik posiadał wszystkie z wymienionych wyżej dokumentów, wystarczy po jednym dokumencie od każdego z pracodawców. W przypadku gdy dokumenty zostały zagubione lub pracodawca ich nie przekazał, nadal istnieje możliwość rozliczenia – na podstawie numeru NI NO można uzyskać dane niezbędne do rozliczenia bezpośrednio z bazy urzędu HM Revenue&Customs.

Zwrot podatku z Anglii – kiedy złożyć zeznanie podatkowe?

Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii trwa od 6 kwietnia danego roku do 5 kwietnia roku kolejnego. Osoby, które nie mają obowiązku rozliczenia, mogą złożyć dobrowolne zeznanie nawet do 5 lat wstecz, jednak zaleca się dokonać rozliczenia jak najszybciej i równie sprawnie uzyskać zwrot podatku z Anglii. Dokonanie rozliczenia za konkretny rok podatkowy następuje w momencie jego zakończenia, a więc wtedy gdy można dokładnie obliczyć kwotę dochodu, jaka została osiągnięta w tym roku. Dla przykładu, przy pracy wykonywanej w roku 2019/2020, deklarację można złożyć po dniu 5 kwietnia 2020 r.

Wyjątkiem są sytuacje, w których podatnik zakończył pracę w UK przed zakończeniem roku podatkowego i nie zamierza już podejmować kolejnego zatrudnienia w tym roku. W takiej sytuacji można dokonać rozliczenia jeszcze przed zakończeniem konkretnego roku.

Kto podlega obowiązkowi rozliczenia w UK?

Obowiązek rozliczenia dotyczy przede wszystkim osób samozatrudnionych, które mają obowiązek wykazania przed urzędem swoje przychody oraz koszty. Warto pamiętać, iż nawet w sytuacji, gdy działalność nie przyniosła żadnych dochodów, także należy złożyć zeznanie podatkowe.

Nie jest to jedyna grupa, która powinna pilnować terminów w UK. Obowiązek rozliczenia często wynika także z posiadania nieopodatkowanych dochodów, tj. wynajem nieruchomości lub pobieranie świadczeń – w takich sytuacjach obowiązek pojawia się po przekroczeniu ustalonej kwoty dochodu. Warto także zauważyć, iż HM Revenue&Customs ma możliwość wezwania do rozliczenia dowolnej osoby, która osiągała dochód w UK – w tym przypadku obowiązek jest automatyczne nakładany na podatnika i musi on niezwłocznie dokonać rozliczenia.

Czy konieczne jest rozliczenie się w Polsce?

Pomiędzy Polską i UK została zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, w celu uniknięcia opłacania podatku za te same dochody w obydwu krajach. Nie znaczy to jednak, iż podatnik jest zwolniony z obowiązku rozliczenia w Polsce. Brytyjskie dochody są rozliczane na podstawie metody wyłączenia z progresją – nie są więc opodatkowane w Polsce, jednak mają znaczenie podczas obliczania łącznej kwoty dochodu oraz stawki opodatkowania dla dochodów polskich. Oznacza to, iż obowiązek wykazywania dochodów dotyczy osób, które w danym roku podatkowym miały także dochody w innych krajach (np. w Holandii, Polsce czy Belgii). Ze względu na to, iż rok podatkowy w Polsce odbiega od roku podatkowego w UK, przy polskim zeznaniu należy wykazać dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia konkretnego roku.