Co można odliczyć w rozliczeniu PIT?

odliczenia-ulgi-1

 

Jak mawiał Benjamin Franklin: „Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. Bez wątpienia są one dużym ciężarem dla każdego obywatela. W niniejszym artykule przedstawimy szereg ulg podatkowych, dzięki którym można zmniejszyć jego wysokość. Związane są z poniesieniem przez podatnika udokumentowanych wydatków na cele wymienione przez ustawodawcę.

Poniżej spis przysługujących ulg:

 

 Ulgi odliczane od dochodu:

 1. Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).
 2. Składki ZUS – zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób, które z nim współpracują.
 3. Zwrot nienależnych świadczeń.
 4. Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych osób niepełnosprawnych lub wydatki poniesione na ten cel przez podatnika, na którego utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne. Dotyczy to między innymi kosztów na leki, kosztów przewodnika i psa asystującego (do wysokości 2 280 złotych), zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, dojazdów do ośrodka medycznego.
 5. Darowizny na rzecz Kościoła (na tzw. kult religiiny) i organizacji społecznych – maksymalne odliczenie to 6% dochodów podatnika.
 6. Darowizny na rzecz krwiodawstwa w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew – maksymalne odliczenie to 6% dochodów podatnika.
 7. Darowizny na rzecz Kościoła (tzw. cele charytatywno-opiekuńcze) – bez limitu dochodu.
 8. Koszty poniesione w związku z korzystaniem z dostępu do internetu – nie więcej niż 760 złotych rocznie. Niestety z ulgi można skorzystać wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. W przypadku firm uznawana jako ulga od przychodu.
 9. Ulga na wyszkolenie uczniów – ulga dla przedsiębiorców. Obecnie możliwa do wykorzystania na zasadzie praw nabytych, tzn. dla osób, które nie zdążyły wykorzystać do ulgi przed jej likwidacją.
 10. Wydatki związane z nowymi technologiami – do wysokości 50% wydatków. 2015 to ostatni rok, za który przedsiębiorcy mogą korzystać z tej ulgi. Od stycznia 2016 r. jej miejsce zajęła ulga badawczo-rozwojowa.

Ulgi odliczane od podatku:

 1. Składki zdrowotne – odliczenie dotyczy wyłącznie nie więcej niż 7,75% podstawy obliczenia składek. W konsekwencji 1,25% nie podlega odliczeniu.
 2. Za pracę za granicą (tzw. ulga abolicyjna) – do wysokości podatku zapłaconego za granicą.
 3. Ulga prorodzinna – od 2015 roku możliwy jest także zwrot ulgi w gotówce w przypadku nie wykazywania przez podatnika określonych dochodów i przez to niewykorzystanie ulgi. Ulga jest nielimitowana w stosunku do ilości posiadanych dzieci – ulga przysługuje na każde dziecko. Wysokość ulgi uzależniona jest od ilości dzieci: na pierwsze dziecko do 1112,04 złotych rocznie, na wychowanie drugiego do 1112,04 złotych rocznie, do 2000,04 złotych rocznie na trzecie dziecko, do 2700 złotych rocznie na czwarte i kolejne dziecko.
 4. Ulga budowlana, remontowa i odsetkowa – na zasadzie praw nabytych.

Podczas wypełniania deklaracji podatkowej należy mieć na uwadze na jakim formularzu dokonujemy rozliczenia podatku. Niestety istnieje wiele druków, które należy wypełnić celem rozliczenia podatku – m.in. PIT 28, PIT-36, PIT 36L, PIT 37. Aby dokonać rozliczenia ulgi należy dołączyć do formularza załącznik PIT/O (większość ulg) lub PIT/D (stare ulgi budowlane).

Najprostszym sposobem na rozliczenie podatku jest skorzystanie z programu do PIT. Program taki oferuje np. serwis Rozliczenie PIT.