Co koniecznie sprawdzić przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego?

Czynności sprawdzające, jakie powinniśmy wykonać przed zakupem mieszkania, można podzielić na dwie grupy. Pierwsze będą praktycznymi cechami nieruchomości, drugie jej stanem prawnym.

Cechy praktyczne lokalu mieszkalnego

Położenie, ekspozycja, data budowy budynku wielorodzinnego; to wszystko informacje podstawowe, które znajdziemy już w ogłoszeniu i na podstawie których decydujemy czy jesteśmy zainteresowani nieruchomością. Od agenta czy właściciela warto dowiedzieć się więcej, m.in. o planowane przebudowy w bliskim sąsiedztwie, o ostatnie remonty, administrację, plany zagospodarowania przestrzennego okolicznych działek, jeśli są puste. Dobrze jest dodatkowo wypytać o sąsiadów, poziom hałasu i zwierzęta, jeśli ma to dla nas znaczenie.

Wywiad środowiskowy

W przypadku mieszkania kupowanego na rynku wtórnym warto upewnić się co do wad ukrytych mieszkania. W tym celu trzeba udać się do sąsiadów w tym samym pionie, zapytać o przeglądy instalacji i inne elementy łączące lokal sąsiadów z naszym przyszłym mieszkaniem. Warto także przejrzeć archiwalne wydania lokalnych gazet i lokalne serwisy internetowe, gdzie można doszukać się ciekawych informacji na temat wypadków w najbliższej okolicy, pożarów, zalań, włamań itp.

Stan prawny

Jeśli lokal nam się podoba i jesteśmy zainteresowani kupnem, wypada nam sprawdzić informacje dotyczące jego stanu prawnego, a konkretniej, czy osoba, z którą zamierzamy zawrzeć umowę kupna, jest właścicielem. Jeśli dla mieszkania jest prowadzona księga wieczysta, musimy zapytać o jej numer i wówczas możemy prześledzić całą historię nieruchomości. Zdobycie numeru księgi wieczystej wymaga udania się do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego lub złożenia wniosku do Powiatowego Urzędu Dokumentacji Geodezyjnej.

Przeglądać księgi wieczyste po adresie można też z użyciem jednej z internetowych wyszukiwarek. Warto jednak pamiętać, że jeśli jesteśmy zainteresowani kupnem mieszkania stosunkowo nowego, którego właściciele dopiero złożyli wniosek o wpis do księgi wieczystej, z informacjami w wyszukiwarkach będzie pewien problem. W przypadku nowych osiedli wpis wymaga czasu i sprawdzając księgę po adresie, możemy jej zwyczajnie nie znaleźć. Inaczej będzie w sądzie, gdzie z chwilą zarejestrowania wniosku o wpis w dzienniku ksiąg, w odpowiednim polu pojawia się adnotacja o wzmiance na temat wniosku.

Z księgi wieczystej dowiemy się również czy ktoś jest w mieszkaniu, którym jesteśmy zainteresowani zameldowany oraz przeczytamy informacje na temat hipoteki. To, co nas powinno interesować, to jaki jest tytuł i suma obciążenia hipotecznego.

Jeśli mamy do czynienia z mieszkaniem, dla którego może, ale nie musi być prowadzona księga wieczysta (spółdzielcze własnościowe), osoba sprzedająca powinna przedstawić zaświadczenie ze spółdzielni, w którym wskazany jest prawny właściciel lokalu.

Na koniec warto się upewnić czy właściciel nie zalega z płatnościami z tytułu czynszu, czy opłat za media. Dobrze, jeśli zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami dołączy on do podpisywanej umowy.

fot. materiały prasowe