Co grozi za nieterminowe złożenie deklaracji podatkowej?

pit-36

Termin złożenia deklaracji podatkowej za 2020 rok minął 30 kwietnia. Jeśli podatnik z jakichś przyczyn nie złożył zeznania, w usłudze Twój e-PIT zeznania PIT-37 i PIT-38 zostały zaakceptowane automatycznie; w razie konieczności dopłaty podatku, urząd wysłał odpowiednie zawiadomienie, a podatnik powinien uregulować należność w ciągu siedmiu dni. Jednak podatnicy, którzy rozliczają się drukami PIT-36 i PIT-28 muszą samodzielnie pilnować rozliczeń.

Kary za nieterminowe złożenie zeznania podatkowego

Za niedotrzymanie terminu rozliczenia podatku dochodowego podatnikowi grozi odpowiedzialność karno-skarbowa. Od kwoty nierozliczonego podatku zależy, czy czyn zostanie uznany za przestępstwo skarbowe, czy jedynie za wykroczenie. Jeżeli wysokość należności nie przekracza 14 tys. zł. najprawdopodobniej fiskus uzna czyn za wykroczenie i ukarze podatnika grzywną. Wysokość kary może wynieść od 1/10 do dwudziestokrotności pensji minimalnej. Jak widać, zakres jest bardzo szeroki. Jeśli dług wobec skarbu państwa przekracza 14 tys. zł., podatnik może być karany za przestępstwo podatkowe. W takich przypadkach kary finansowe są obliczane inaczej i bardziej dotkliwe. Sąd, na podstawie sytuacji finansowej podatnika oblicza stawkę dzienną wynagrodzenia i orzeka karę w zakresie od 10 do 720 stawek dziennych.

Poza karą grzywny podatnik będzie musiał zapłacić odsetki naliczane od kwoty niezapłaconego podatku. Straci też możliwość przekazania 1% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego.

Zapomniałem o rozliczeniu podatku. Co teraz?

Czas na tzw. czynny żal. Żeby uniknąć poważnych konsekwencji, trzeba jak najszybciej przyznać się fiskusowi do popełnionego błędu czy niedopatrzenia. W tym celu należy złożyć w urzędzie skarbowym pismo informujące, że podatnik nie złożył deklaracji i nie rozliczył się w wymaganym terminie. Oczywiście jednocześnie trzeba złożyć zaległe zeznanie i uregulować należny fiskusowi podatek. O pomoc w przygotowaniu pisma i rozliczenia najlepiej zwrócić się do biura rachunkowego, np. ZBF w Warszawie. Doświadczeni księgowi wiedzą, jak postępować z urzędem w trudnych sytuacjach, co może oszczędzić ci wiele przykrości (i pieniędzy).

Aby uniknąć podobnych, stresujących sytuacji w przyszłości, warto skorzystać ze stałej obsługi księgowej przedsiębiorstwa. Kancelaria podatkowa pomoże ci nie tylko w składaniu zeznania podatkowego na koniec roku, ale też zapewni pełną obsługę księgową, łącznie z prowadzeniem bieżącej ewidencji, kadr i płac oraz doradztwem podatkowym.