Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

co-daje-rozwod-z-orzeczeniem-o-winie

Rozwody to często bardzo skomplikowane i długo trwające sprawy. Decyzja sądu może różnić się w zależności od indywidualnej sytuacji małżonków i dostarczonego materiału dowodowego. Kiedy orzeczenie wskazuje na winę jednego z małżonków i co ono daje w świetle prawa?

Czym jest rozwód z orzeczeniem o winie?

W przypadku, w którym to małżonkowie nie dojdą do wspólnego porozumienia w sprawie rozpadu pożycia małżeńskiego, sąd może wydać orzeczenie o winie jednego z nich lub obydwu małżonków. Nie da się jednoznacznie ustalić, jak długo trwa proces rozwodowy z orzeczeniem o winie. Wszystko zależy od indywidualnych przesłanek, dowodów oraz stanowisk małżonków w trakcie rozprawy. Warto jednak wiedzieć, że zawsze będzie to okres dłuższy, niż przy rozwodzie bez orzekania o winie. Zazwyczaj rozwód z orzeczeniem wydłuża się, ze względu na angażowanie świadków oraz dostarczanie dowodów. Rozwody z orzeczeniem kończą się wyrokiem sądu, który decyduje czy wina leży po stronie męża, żon czy obu stron. 

Sprawy rozwodowe z orzeczeniem o winie to często długotrwały proces o skomplikowanej strukturze. Dobrze jest więc, decydując się na takie rozwiązanie, zaczerpnąć pomocy doświadczonych prawników, w celu uzyskania pomocy prawnej. 

Kancelaria prawna w Szczecinie – radca prawny Wojciech Chmurak oferuje pomoc prawną w sporządzeniu pozwu oraz reprezentacji w sądzie. Dzięki temu oszczędzimy sobie niepotrzebnego stresu i będziemy mieć gwarancję, że wszelkie formalne obowiązki zostały przez nas spełnione. 

Jakie są konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie?

Przede wszystkim małżonek, którego wina została stwierdzona, nie będzie miał w przyszłości prawa do ubiegania się o alimenty w sytuacji niedostatku. Co za tym idzie, niewinny małżonek nie będzie miał żadnych zobowiązań finansowych w stosunku do winnego partnera. Co więcej, po orzeczeniu o winie, niewinny małżonek może domagać się przyznania przez sąd alimentów od małżonka winnego. Uzasadnieniem, może być znaczne pogorszenie sytuacji życiowej wskutek rozwodu. Dodatkowo warto pamiętać, że za koszty sądowe, w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, odpowiada małżonek winny. 

W związku z tym bardzo często warto zdecydować się na rozwód z orzeczeniem o winie. Mimo dłuższego czasu oczekiwania na decyzje sądu i wydłużonego czasu procesu, jeżeli jesteśmy niewinny rozpadu pożycia małżeńskiego, będziemy w stanie zabezpieczyć się finansowo i wyeliminować możliwe koszty, wynikające z płacenia alimentów w przyszłości.