Choroba psychiczna współmałżonka

Choroba psychiczna współmałżonka

Pytanie: Czy fakt istnienia u męża choroby psychicznej przed zawarciem związku małżeńskiego stanowi wystarczającą przesłankę do unieważnienia naszego związku?

Tak. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakazują zawarcia związku małżeńskiego osobom dotkniętym chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Wyjątkowo sąd może udzielić w przypadku takich osób zgody na zawarcie małżeństwa, jeżeli stan zdrowia takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa oraz osoba taka nie została ubezwłasnowolniona. Unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju jednego z małżonków może żądać każdy z małżonków, pod warunkiem, że w momencie zawarcia związku małżeńskiego jeden z małżonków cierpiał na chorobę psychiczną.

Photo credit: marc falardeau via Foter.com / CC BY