Cała prawda o Księdze Przychodów i Rozchodów

Cała prawda o Księdze Przychodów i Rozchodów

Księga Przychodów i Rozchodów jest szczególnie popularna wśród małych podatników, którzy rozliczają się na podstawie zasad ogólnych. Księga służy do wpisywania wszystkich kosztów oraz przychodów osiąganych przez firmę, co zdecydowanie ułatwia wykonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS-em.

Czym jest KPiR?

Księga Przychodów i Rozchodów to dokument, w którym przedsiębiorca wpisuje kwoty osiąganych przychody oraz koszty związane z ich uzyskaniem. Na podstawie informacji w księdze można bez większych trudności wyliczyć zobowiązania podatkowe. KPiR jest wykorzystywana przez przedsiębiorców rozliczających się na podstawie skali podatkowej oraz podatku liniowego. W praktyce korzystają z niej jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki jawne, partnerskie oraz cywilne.

Księga Przychodów i Rozchodów nie musi być prowadzona przez właściciela. To zadanie może wykonywać biuro rachunkowe.

Jakie dane wpisujemy do Księgi Przychodów i Rozchodów?

Zanim przejdziemy do danych, które trzeba wpisywać do KPiR, trzeba mieć świadomość, że musi być ona prowadzona w sposób rzetelny, jasny oraz przejrzysty. Wszystkie informacje należy wpisać w księdze w dniu poniesienia/uzyskania. W taki sposób można ograniczyć ryzyko pominięcia faktury czy rachunku, które kształtują wysokość podatku dochodowego, a od 2022 roku także wysokość składki opłacanej do ZUS.

W jednej kolumnie wpisuje się przychody osiągane przez przedsiębiorstwo, czyli kwoty wystawianych faktur wraz z datą. W innej kolumnie widnieją koszty, które ponosi przedsiębiorstwo. W tej pozycji występują, chociażby opłaty za wynajem lokalu, składki ZUS, opłaty za Internet, prąd, wodę, pensje pracowników, koszt zakupywanych narzędzi czy sprzętu i wiele innych. Oczywiście każda pozycja musi zostać potwierdzona dowodem sprzedaży wraz z datą.

Więcej na ten temat znajdziesz tu https://pragmago.pl/porada/ksiega-przychodow-i-rozchodow-kpir/

Pod koniec miesiąca każda kolumna występująca w KPiR musi zostać podsumowana. Zsumowane przychody należy pomniejszych o koszty uzyskania przychodu, a suma stanowi podstawę do obliczenia podatku dochodowego.

Czy wszystkie firmy mają obowiązek prowadzenia KPiR?

Każda firma rozliczająca się na zasadach ogólnych ma obowiązek prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. Dokument jest sprawdzany w trakcie ewentualnych kontroli z Urzędu, a jej brak/ albo nieaktualne dane wiążą się z konsekwencjami dla przedsiębiorcy. Przyznaje się grzywny.

Ustawodawca przewiduje sytuacje, kiedy przedsiębiorca może zostać zwolniony z prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. Mowa o chorobie podatnika czy zaawansowanym wieku. Zwolnienie może być także uwarunkowane rozmiarem przedsiębiorstwa pod warunkiem, że przedsiębiorca złożył podanie do Urzędu Skarbowego minimum 30 dni przed miesiącem, kiedy pragnie zrezygnować z prowadzenia KPiR.