Biała lista podatników VAT – czym jest i gdzie znaleźć?

VAT jest jednym z najpowszechniej rozpoznawanych podatków nie tylko w Polsce, lecz również w innych krajach Europy i świata. To znane niemal każdej osobie zobowiązanie finansowe rządzi się względnie złożonym mechanizmem. To natomiast skutkuje, że VAT funkcjonuje w oparciu o skomplikowane przepisy prawa, które w ostateczności obejmują tak samo sprzedawców, jak i kupujących.

Co obejmuje podatnika VAT a co nabywcę?

Podatek od towarów i usług, powszechnie znany jako podatek VAT, stanowi zobowiązanie finansowe, jakie należy uiścić na rzecz państwa w ramach szeroko pojętych usług i handlu towarami. Każdy przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oferuje jedno bądź drugie, automatycznie otrzymuje status podatnika VAT. Jest to jednak zgoła znaczne uproszczenie. W rzeczywistości danina ta swoją charakterystyką wpływa zarówno na finanse sprzedawców, jak i nabywców. Pomimo że to podmioty gospodarcze przyjmują na siebie zobowiązania podatników VAT, faktycznie finalny koszt ponosi klient. Jako że należnego podatku VAT potrąca się na każdym etapie produkcji i transakcji, gdzie towar lub usługa zyskuje wartość dodaną, ostateczna ich cena ulega wzrostowi. Na nią z kolei godzi się konsument w momencie zakupu. Wartość dodatnia doliczona do wartości netto transakcji kupna-sprzedaży powoduje, że wysokość podatku tego typu obciąża budżet osób nabywających produkt czy usługę.

Jakkolwiek ostateczny koszt VAT zawarty jest w cenach, na które później godzą się konsumenci, odpowiedzialność za właściwe rozliczenie kwoty podatku od każdej usługi i towaru, spoczywa na przedsiębiorcach zarejestrowanych w krajowym rejestrze sądowym.

Czym jest biała lista podatników VAT?

Jednym z mechanizmów działających na podstawie specyfiki podatku od towarów i usług jest biała lista podatników VAT. Wprowadzona w Polsce 1 września 2019 roku stanowi wykaz podatników VAT, który udostępnia zainteresowanym szereg publicznych informacji o wybranym przedsiębiorcy. W oparciu o dane kontrahenta, które umożliwiają systemowi jego identyfikację, możemy w szybki i prosty sposób mieć dojście do istotnych informacji, ważnych z punktu widzenia przyszłych transakcji, jakie bylibyśmy skłonni z nim zawrzeć. Biała lista podatników VAT pomaga przedsiębiorcom skutecznie i bezpiecznie weryfikować potencjalnych partnerów gospodarczych. W tej sposób rejestr gwarantuje wyższy stopień bezpieczeństwa prowadzonych transakcji i operacji biznesowych podczas weryfikacji statusu kooperanta, szczególnie ważnego w momencie rozliczania wszelkich zobowiązań w ramach VAT.

Biała lista umożliwia swoim użytkownikom m.in.:

  • sprawdzenie, czy nasz kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
  • daje wgląd w numery rachunków rozliczeniowych kontrahenta,
  • pokazuje analizę historii zarejestrowania i wyrejestrowania kontrahenta jako podatnika VAT oraz udostępnia podstawy prawne tych działań,
  • umożliwia potwierdzenie imiennych rachunków bankowych, na jakie powinniśmy zapłacić naszemu kontrahentowi.

Jak znaleźć kontrahenta na podstawie rejestru VAT?

Aby znaleźć potrzebne nam dane na temat naszego kontrahenta, rejestrowi białej listy niezbędne są podstawowe informacje, które umożliwiają identyfikację przedsiębiorcy w systemie. Możemy zostać poproszeni o podanie numeru rachunku bankowego kooperanta. W innym przypadku dozwolone jest także wpisanie, jaki jest jego numer identyfikacji podatkowej NIP lub REGON. Czwartą metodą rozpoznania podmiotu gospodarczego jest podanie jego pełnej nazwy (z wyłączeniem znaków specjalnych).