Bezpłatne porady prawne Opole 2018

Darmowa pomoc prawna OpoleBezpłatne porady prawne w Opolu

Lista miejsc w Opolu, w których można otrzymać bezpłatną pomoc prawnika.

Darmowe porady prawne Opole – wykaz punktów i godziny pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Opolu
ul. Armii Krajowej 36, 45-071 Opole

poniedziałek godz. od 9:00 do 13:00,
wtorek godz. od 7:30 do 11:30,
środę godz. od 7:30 do 11:30,
czwartek godz. od 7:30 do 11:30,
piątek godz. od 7:30 do 11:30;
Bezpłatne porady prawne realizuje radca prawny

Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 4
ul. Książąt Opolskich 48-50

poniedziałek od 11:00 do 15:00,
wtorek od 11:00 do 15:00,
środę godz. od 11:00 do 15:00,
czwartek godz. od 12:00 do 16:00,
piątek godz. od 11:00 do 15:00;
Bezpłatne porady prawne realizuje adwokat

Domu Złotej Jesieni
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Dom Dziennego Pobytu
Majora Hubala 4

od poniedziałku do piątku godz. od 15.00 do 19.00,
Bezpłatne porady prawne realizuje Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Małopolska 20a (wejście od Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”)

poniedziałek godz. od 15:00 do 19:00,
wtorek godz. od 15:00 do 19:00,
środę godz. od 8:00 do 12:00,
czwartek godz. od 15:00 do 19:00,
piątek godz. od 8:00 do 12:00;
Bezpłatne porady prawne realizuje Stowarzyszenie QUISISANA

Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Opolu
Alojzego Dambonia 3, godzinach:

od poniedziałku do piątku godz. od 13:00 do 17:00.
Bezpłatne porady prawne realizuje Fundacja POMOC POKRZYWDZONYM VICTIM

 

Darmowe porady prawne Gliwice w latach wcześniejszych

Poniższe instytucje we wcześniejszych latach prowadziły działania w ramach bezpłatnej pomocy prawnej niekoniecznie związanej z ministerialnym programem. Skontaktuj się z nimi i zapytaj, czy możesz liczyć na ich pomoc!

  • Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna “Klinika Prawa”

pomoc prawna z zakresu prawo cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, penitencjarnego, administracyjnego
ul. Katowicka 87
45-060 Opole

pokój nr 1.5.
Na spotkania ze studentami należy umawiać się telefonicznie, dzwoniąc pod numer: (77) 452-75-60 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 11:00

www.klinikaprawa.uni.opole.pl
klinikaprawa@uni.opole.pl

  • Studencka Poradnia Społeczno-prawna “Bona fides”

pomoc dla samotnych rodziców, rodzin dysfunkcyjnych, ochrona dobra dziecka

ul. Krakowska 41 b

45-075 Opole
tel./fax: (48-77) 458 00 92
e-mail:  bonafides.opole@gmail.com
strona: www.poradyprawne.uni.opole.pl

  • Bezpłatne porady prawne w Domu Studenta “Kmicic”

ul. Grunwaldzkiej 31 (pokój nr 9)

telefon: 077/452-70-30 (w. 7030)
Fax: 077/452-70-30
E-mail: kmicic@uni.opole.pl

  • Centrum Organizacji Pozarządowych

ul. Stefana Żeromskiego 3

77 541 14 10

  • Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Śląska Fundacja Błękitny Krzyż

ul. Katowicka  39/pok.320
Dyżur pierwszego kontaktu (prawnik, psycholog) – środa 16:00-20:00
W pozostałe dni należy umawiać się telefonicznie
Tel. 519-452-998
e-mail: fundacjaopole@gmail.com

  • Poradnia prowadzona przez Koło Naukowe „Młodych Prawników”

“Punkt Informacyjny” przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. E. Smołki, Dział Informacyjno – Bibliograficzny, II piętro
ul. Piastowska 18,
Studenci udzielają wszechstronnej pomocy prawnej, a w złożonych tematach korzystają ze wsparcia merytorycznego wykładowców. Gwarantuje to pełną rzetelność uzyskiwanej przez zainteresowanych informacji.

  • Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu

Opole, Ul. Oleska 121, Pawilon C
Porady prawne w siedzibie OIP Opole udzielane są w pokojach nr 1 oraz 2 na parterze.
Udzielamy porad również telefonicznie, pod numerem 77 457 40 61 w następujących godzinach:
– w poniedziałki od 10:00 do 17:30
– we wtorki, środy oraz piątki od 10:00 do 15:00
– w czwartki od 10:00 do 17:00
Przerwa w godzinach 15:00 do 15:30
Porady z zakresu Karty Nauczyciela i prawa oświatowego udzielane są w pokoju nr 27 w poniedziałki w godz. 9:00 do 13:00 oraz pod numerem telefonu 77 47 00 927.
Porady techniczne udzielane są w każdy wtorek pod numerem 77 470 09 00  w godz. 8:00 do 15:00

  • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ośrodek Interwencji Kryzysowej

45–052 Opole
ul. Małopolska 20a
tel.(077) 455 63 90-91
dyżur interwencyjny (077) 455 63 92
e-mail: oikoopole@wp.pl
Strona: www.oik.opole.republika.pl

  • Miejski Rzecznik Konsumentów w Opolu: Urszula Leśkiewicz

Siedziba biura: ul. Budowlanych 4, pokój nr 14 (I piętro)
Telefon: 077 451 19 70, fax: 077 454 27 95, e-mail: mrk@um.opole.pl
Udzielanie porad: Poniedziałek, Środa, Piątek  od 8:00 do 15:00.

  • Stowarzyszenie OPPEN-Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo

ul. Żeromskiego 3 (Centrum Organizacji Pozarządowych)
tel. 697 797 675

Najbliższe terminy dyżurów sprawdzić należy na stronie: www.oppen.edu.pl
Porady prawne udzielane są przez aplikantów adwokackich, radcowskich, a także doktorantów prawa i studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego raz w miesiącu w Miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Przeczytaj również

Jak sprawdzić czy jestem w BIK?
Bezpłatne porady prawne Częstochowa
Bezpłatne porady prawne Gliwice
Bezpłatne porady prawne Wrocław
Bezpłatne porady prawne Zabrze