Analiza CFD – dlaczego warto ją wykonać?

Numeryczna mechanika płynów (Computational Fluid Dynamics) jest narzędziem inżynieryjnym służącym do symulacji działania różnych związków w systemie. Jest wykorzystywana przez wiele branż w pracach programistycznych do analizowania, optymalizacji i weryfikacji wydajności projektów, zanim zainwestuje się w kosztowne prototypy i testy fizyczne.

Kiedy CFD może zapewnić przewagę?

CFD najlepiej jest stosować w przypadkach, w których zachowanie systemu nie może być obliczone za pomocą konwencjonalnych metod. Dzieje się tak np. przy skomplikowanych projektach lub w budynkach, które mają specyficzną geometrię.

CFD jest bardzo pożytecznym narzędziem, które pomaga zwizualizować to, co byłoby trudne do dostrzeżenia innymi metodami. Analizując przepływ związków w różnych przekrojach, można określić problemy, które byłyby nie do wykazania na modelach fizycznych. Dobrym rozwiązaniem jest połączenie oprogramowania CAD 3D i CFD, dzięki czemu można szybko zoptymalizować projekt w oparciu o wyniki CFD, aby osiągnąć takie poziomy wydajności, które wcześniej nie byłyby możliwe.

Zalety analizy CFD

Przeprowadzenie CFD w celu przewidzenia funkcji kluczowych elementów projektu na wczesnym etapie zwiększa szansę wykrycia niedogodności w momencie, kiedy ich zweryfikowanie jest tanie i łatwo dostępne. Wprowadzając wcześniej symulację CFD do procesu projektowania, firmy mogą w pełni wykorzystać swoje koncepcje i zdecydować się na te, które faktycznie działają. Wirtualne prototypowanie z zastosowaniem CFD często jest równolegle z symulacją MES, co oznacza, że ​​istnieją fizyczne prototypy potwierdzające przewidywania.

Więcej o analizie CFD i jej etapach można dowiedzieć się na stronie https://www.promattop.pl/pl-pl/biuro-projektowo-inzynierskie/uslugi.

Zastosowanie wyników z analizy CFD

Dane, które otrzymuje się dzięki analizie CFD, mogą służyć w wielu branżach. Coraz częściej sięga się po tę metodę podczas projektowania wydajnego i skutecznego systemu wentylacji pożarowej, dzięki czemu zyskuje się dodatkowy poziom bezpieczeństwa, czas i pieniądze, jakie byłyby poświęcone na tradycyjne rozwiązania. Dodatkowo CFD stosuje się podczas tworzenia innowacyjnych urządzeń i technologii oraz przy zmniejszeniu hałasu i wibracji w budynkach.