Alimenty od małżonka podczas separacji

Alimenty od małżonka podczas separacji

Pytanie: Witam, od czterech lat jestem w separacji z mężem. Po jego wyprowadzeniu się zostałam sama z kredytem w wysokości 85 000 zł. Pierwotnie zawarliśmy umowę bez notarialnego potwierdzenia, że ja ponoszę koszty długów – w zamian on nie rości pretensji do mieszkania. Trzy lata temu miałam ciężki wypadek, którego skutki nie pozwalają mi na kontynuowanie pracy w wymiarze, który przynosiłby wystarczające dochody, aby regulować raty kredytów. Od dwóch lat spłacam jeden kredyt innymi kredytami i mąż nie wspiera mnie finansowo pomimo wielu próśb z mojej strony. Bank odmówił rozdzielenia kredytu i ciągle mnie nagabuje pomimo tego, że płacę dużą część raty miesięcznej. Chciałabym wystąpić do sądu o alimenty od męża. Proszę o podanie podstaw prawnych? Dziękuję.

Art. 61 [4] § 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówi, że do obowiązku dostarczania środków utrzymania przez jednego z małżonków pozostających w separacji drugiemu stosuje się odpowiednio przepisy o obowiązku alimentacyjnym pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami.

Małżonek pozostający w separacji ogłoszonej wyrokiem sądu, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może domagać się od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a separacja pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.