Alimenty dla dorosłych dzieci

Alimenty dla dorosłych dzieci

Zgodnie z artykułem 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice są zobowiązani do utrzymywania swojego dziecka, gdy nie jest ono jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać, przy czym nie mają tutaj znaczenia dochody rodziców. Stan ten trwa od urodzenia aż do usamodzielnienia się dziecka, przy czym usamodzielnienie nie jest jednoznaczne z uzyskaniem pełnoletniości. Jeśli dziecko się uczy lub nie jest w stanie samo się utrzymać, rodzice muszą zapewnić mu odpowiednie środki. W przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych obowiązek ten nie wygasa nigdy.

Dorosłe, uczące się dziecko

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wskazuje tu górnej granicy wieku dziecka ani też określonego stopnia wykształcenia, po którym powinno utrzymywać się samodzielnie. Zaznacza wręcz, że obowiązkiem rodzicielskim jest umożliwienie rozwoju i kształcenia dziecka, także dorosłego. W niektórych przypadkach obowiązek alimentacyjny może jednak zaniknąć. Dzieje się tak w przypadku, gdy dziecko zaniedbuje swoje obowiązki na studiach, powtarza lata studiów i nie pracuje. Wówczas obowiązek rodziców wygasa

Zdjęcie ISC Orientation 1st Meeting Fall 2011, au­tor­stwa J.MatousekTi­larX opu­bli­ko­wane na li­cencji CC BY 3.0