Adwokat czy radca – jaką aplikację wybrać?

Każdego  roku absolwenci studiów prawniczych stoją przed niełatwym wyborem dotyczącym ich dalszego rozwoju zawodowego. Każdy z nich może zdecydować się na zakończenie edukacji oraz pozostaniu przy tytule magistra. Drugi wariant to możliwość kontynuowania nauki na jednej z aplikacji. Aktualnie absolwenci studiów prawniczych mają do wyboru dziewięć różnych aplikacji. Najczęściej jednak decydują się na adwokacką albo radcowską.

Artykuł powstał przy współpracy z adwokatem Janem Przemysławem Kopko.

Czym różnią się między sobą te aplikacje? Jakie kompetencje ma adwokat, a jakie radca? Na te pytania znajdziecie odpowiedź w naszym dzisiejszym artykule.

Dlaczego warto robić aplikację?

Adwokat to na pewno nie jest łatwy zawód. Konkurencja na rynku jest coraz większa, dlatego trzeba przygotować się na trudną rywalizację o względy klientów. Co najbardziej cenią ludzie? Od osób wykonujących ten zawód wymaga się posiadania bardzo dużej wiedzy. Często kluczowym czynnikiem jest też doświadczenie i potwierdzone kwalifikacje. W związku z tym, osoby zaraz po studiach są z reguły na straconej pozycji, jeśli rywalizują o klientów z prawnikami o wyrobionej już renomie, którzy mają na swoim koncie wiele zwycięskich spraw.

Wskutek tego, młody absolwent decyduje się na zrobienie aplikacji, która ma mu pomóc w zdobyciu jeszcze większej wiedzy i cennego doświadczenia. Cechy te powinny zaprocentować w przyszłości, dlatego chętnych na kontynuowanie nauki nie brakuje. Poza aplikacją adwokacką i radcowską można jeszcze wybrać sądową, notarialną, prokuratorską, ogólną, komorniczą, kuratorską czy legislacyjną. Jednymi z najbardziej popularnych są aplikacja adwokacka i radcowska, które zostaną omówione poniżej.

Aplikacja adwokacka

Czym charakteryzuje się aplikacja adwokacka? Aby ją rozpocząć, należy zdać egzamin państwowy organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przyszły adwokat musi przygotować się na trzy lata dodatkowej nauki. Trzeba zaznaczyć, że wszyscy absolwenci, którzy zdecydują się na tę aplikację, muszą odbyć ją pod kierunkiem specjalnego patrona, który zawsze powinien służyć radą w najtrudniejszych sytuacjach.

Co dzieje się po zakończonych 36 miesiącach? Przyszły adwokat musi zmierzyć się z kolejnym egzaminem zawodowym – po raz kolejny przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jeśli mu się uda, to wtedy kariera w tym zawodzie zaczyna być coraz bardziej realna. W czasie aplikacji absolwent jest poddawany szeregom zaliczeń czy egzaminów. Oprócz tego, konieczne jest odbycie praktyki.

Jakie kompetencje ma adwokat?

Co może robić adwokat? Jego zadania polegają na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, występowaniu przed sądami czy występowaniu przed urzędami. Trzeba zaznaczyć, że adwokat może wykonywać swoje czynności jedynie w drodze indywidualnej działalności gospodarczej (ewentualnie jako wspólnik spółki).

Aplikacja radcowska

Jest to podobna aplikacja do adwokackiej. Na początku także trzeba zdać egzamin wstępny przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W tym wypadku również aplikacja odbywa się pod kierunkiem specjalnego patrona. W jej czasie nie zabraknie zaliczeń, kolokwiów czy praktyk. Na samym końcu jest egzamin przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Po jego zdaniu można wykonywać zadania w charakterze radcy prawnego.

Jakie kompetencje ma radca prawny?

Czym różni się adwokat od radcy prawnego? Ten drugi także wykonuje świadczenia, mające na celu pomoc prawną zainteresowanym klientom (może zatem udzielać porad, sporządzać opinie, opracowywać projekty aktów, występować przed sądami oraz urzędami). Warto w tym miejscu jednak zaznaczyć, że radca nie może występować jako obrońca w sprawach karnoskarbowych i karnych (adwokat ma taką sposobność). Inną zasadniczą różnicą jest kwestia podjęcia zatrudnienia. Zostało już wspomniane, że adwokat nie ma takiej możliwości. Radca prawny może być zaś zatrudniony na podstawie stosunku pracy, na przykład, u konkretnego przedsiębiorcy. Z radcą prawnym można zawrzeć umowę cywilnoprawną oraz umowę o pracę.