Ulga na dziecko 2013

W tym roku zostały wprowadzone zmiany dotyczące ulgi na dziecko. O nowych zmianach należy pamiętać podczas wypełniania deklaracji podatkowej za rok 2013.

 

 

Ulga na dziecko – jakie zmiany?

Ulga na dziecko

Od tego roku będzie obowiązywał limit rocznego dochodu rodziców dziecka.

Jeżeli rodzicie przez cały rok podatkowy pozostawali w związku małżeńskim ,limit dochodu jaki oboje rodziców nie mogą przekroczyć  wynosi : 112.000 zł.

W przypadku kiedy rodzicie nie pozostają w związku małżeńskim, limit dochodu nie może przekroczyć 56.000 zł w roku podatkowym.

Ile możemy odliczyć za dziecko?

Należy pamiętać że limit ulgi na jedno dziecko , jaki możemy odliczyć od podatku wynosi 1.112,04 zł za rok podatkowy. W przypadku kiedy mamy dwójkę dzieci limit ten zostaje podwyższony do 2.224,08 zł. Jeżeli posiadamy trójkę dzieci limit wynosi 3.892,14 zł. Na kolejne dzieci przysługuje limit  do 2.224,08 zł.

Prawo do nabycia ulgi na dziecko otrzymujemy z chwilą przyjścia dziecka na świat.

Do jakiego wieku dziecka możemy korzystać z ulgi?

Z ulgi na dziecko możemy korzystać dopóki dziecko nie uzyska 18-lat, jednakże jeżeli dziecko nadal się uczy, okres ten zostaje przedłużony do 25-roku życia dziecka.

W przypadku kiedy roczny dochód dziecka przekroczy 3.089 zł, tracimy możliwość skorzystania z ulgi na dziecko.

Jaki PIT?

Przy wypełnianiu PIT-36 lub PIT-37, dodatkowo musimy wypełnić dodatkowy załącznik PIT-O.

W załączniku wpisujemy ilość dzieci, wpisujemy ich PESEL. W przypadku noworodka, podajemy tylko imię i nazwisko oraz datę urodzenia.

W przypadku rozliczenia na  PIT-28, PIT-36L, PIT-38 , czy PIT-39 , ulga na dziecko nie będzie dostępna.

Należy pamiętać o skompletowaniu dokumentów które potwierdzają nasze prawo do uzyskania ulgi na dziecko, rzecz jasna nie musimy ich zamieszczać do deklaracji, ale musimy je zatrzymać na pięć lat od końca roku podatkowego na wypadek kontroli FISKUSA.

bb

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>