Ulga na dziecko 2012

Ulga na dziecko przysługuje osobom, które wykonują władzę rodzicielską, prawnym opiekunom dziecka oraz rodzinom zastępczym, u których zamieszkało dane dziecko. Taką ulgę inaczej nazywamy ulgą prorodzinną, przypada na każde małoletnie dziecko.

Komu przysługuje ulga na dziecko

Dokonać odliczenie mogą jedynie osoby, z którymi dziecko zamieszkało. Jednak istnieją sytuacje, w których rodzice mogę również dokonać takiego odliczenia w stosunku do dzieci pełnoletnich. Dzieje się tak, w przypadku, gdy dziecko jest niepełnosprawne i pobiera zasiłek pielęgnacyjny oraz dzieci, które nie mają ukończonego dwudziestego piątego roku życia i w dalszym ciągu podejmują nauką w szkołach.

Kiedy nie można odliczyć ulgi

Rodzice nie mogę się rozliczać w sytuacji, gdy dziecko prowadzi własną działalność gospodarczą, która jest opodatkowana podatkiem liniowym lub także w formie zryczałtowanej. Dzieje się tak również, w sytuacji, gdy rodzice prowadza taką samą formę działalności.

Samotny rodzic a ulga na dziecko

Prawo do dokonania takiego rozliczenia ma rodzic, który samotnie wychowuje dziecko. W takiej sytuacji należy określić podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy własnych dochodów, a następnie od wcześniej wyliczonego i pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne podatku. W sytuacji, gdy żadne z rodziców nie ma ograniczonego prawa do wychowywania dziecka mogą starać się o ulgę prorodzinną w swoich zeznaniach podatkowych w równych częściach w dowolnie ustalonej proporcji.

Aby dokonać takiego odliczenia należy skorzystać z zeznania PIT-36 lub PIT-37. Natomiast kwotę odliczenia należy umieścić w załączniku PIT-O, podatki jest zobowiązany do podanie ilości dzieci, kwoty rozliczeń, dane dzieci oraz miesiące, za które odliczenie przysługuje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>