Nazwisko dla dziecka

To jakie nazwisko nosi dziecko, zależy od tego, co zostanie wskazane w oświadczeniu małżonków. Małżonkowie mogą podać nazwisko jedno ze swoich lub połączyć nazwisko matki z nazwiskiem ojca dziecka. Złożone oświadczenia przez małżonków muszą być ze sobą zgodne, jeśli nie będą to nazwisko dziecka będzie składało się z nazwiska matki i dołączonego nazwiska ojca.

Oświadczenie o nazwiskach

Wraz z oświadczeniami w sprawie nazwiska dziecka, małżonkowie składają oświadczenia o nazwiskach, które będą nosić. W przypadku uznania ojcostwa, nazwisko dziecka może zostać ustalone na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest nadanie dziecku nazwiska jednego z rodziców, natomiast drugim sposobem jest dołączenie do nazwiska matki nazwisko ojca dziecka.

Kiedy sąd ustali nazwisko

W sytuacji sądowego ustalenia ojcostwa, sąd sam nadaje dziecku nazwisko w wyroku ustalającym ojcostwo. Również i w tym przypadku istnieją dwie możliwości, dziecko przyjmuje nazwisko jednego z rodziców, gdy obydwoje złożą zgodne oświadczenie w kwestii wyboru nazwiska, jeśli jednak oświadczenie złożone przez małżonków nie są zgodne, wtedy dziecko otrzymuje nazwisko połączone z nazwiska matki z nazwiskiem ojca.

Gdy ojciec jest nieznany

W sytuacji, gdy nie zostanie ustalone ojcostwo dziecko nosi nazwisko matki, takie jakie nosiła kobieta w chwili urodzenia dziecka.

Gdy rodzice nie są znani

Istnieje również możliwość, ze dane dziecko nie będzie miało znanych rodziców, w tej sytuacji to sąd opiekuńczy nadaje nazwisko takiemu dziecku. W tym celu sąd opiekuńczy wszczyna postępowanie z urzędu w trybie nieprocesowym. Jego zadaniem jest w miarę możliwości ustalenie miejsca oraz daty urodzenia dziecka oraz nadanie mu imienia wraz z określeniem imion i nazwisk rodziców jakie mają być wpisane do aktu urodzenia.

Przybrany ojciec

W sytuacji, gdy matka dziecka zawarła związek z mężczyzną, który nie jest biologicznym ojcem dziecka, małżonkowie mają możliwość złożenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodnego oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko jakie nosiłoby ich wspólne dziecko. Jeśli dziecko ukończyło lat trzynaście, potrzebna jest jego zgoda do zmiany jego nazwiska.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>