Czy pracownik może odmówić pracy w upały?

Kalendarzowe lato zbliża się wielkimi krokami, a z doświadczenia wiemy, że temperatury mogą przekraczać 30 stopni nawet przez dni lub tygodnie. Praca w takich warunkach staje się, delikatnie mówiąc, niezbyt przyjemna. Czy istnieją jednak przepisy BHP, które pozwalałyby pracownikom odmówić pracy właśnie ze względu na panujące wysokie temperatury? Zapraszam do lektury!

Polskie prawo, a dokładniej rzecz ujmując rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP określa minimalne temperatury pracy w pomieszczeniach. Dla prac biurowych oraz lekkich prac fizycznych minimalna temperatura to 18 stopni Celsjusza, zaś przy pracach średniociężkich i ciężkich należy zapewnić temperaturę nie niższą niż 14 stopni Celsjusza. Jednak żadne regulacje prawne w zakresie BHP nie określają maksymalnej temperatury pracy!

Państwowa Inspekcja Pracy otrzymuje jednak setki skarg na pracodawców ponieważ każą pracownikom pracować w warunkach wysokiej temperatury. Inspektor PIP może dokonać kontroli jedynie dwóch aspektów w zakresie BHP: czy wentylacja jest sprawna oraz posiada odpowiednie przeglądy, a także czy pracodawca zapewnił wodę do picia w nieograniczonej ilości jeżeli temperatura przy pracy w pomieszczeniu przekroczyła 28 stopni Celsjusza, a przy pracach na zewnątrz – 25 stopni Celsjusza. Zatem osoba kontrolująca nie ma żadnej podstawy prawnej aby wymusić na pracodawcy możliwość wstrzymania pracy pracowników ze względu na upały.

A co jeśli pracownik ma problemy z układem krążenia? Od tego jest lekarz medycyny pracy, który bada pracownika przed dopuszczeniem do pracy. Jednak jeżeli pracownik pokazałby przełożonemu dokumentację medyczną świadczącą o problemach zdrowotny zalecane jest, aby przełożony skierował pracownika na wcześniejsze profilaktyczne badanie okresowe, na jego wniosek, właśnie pod kątem pracy w warunkach wysokiej temperatury. Pamiętajmy, że pracodawca nie ma obowiązku stosowania się do zaleceń lekarza innego niż lekarz medycyny pracy, z którym ma podpisaną umowę oraz który zna firmę oraz jej warunki pracy.

Paweł Sereda

Główny Specjalista ds. BHP

SAFETY Service

Krakowskie Centrum BHP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here