Bezpłatne porady prawne Katowice | Pytania i Odpowiedzi

Darmowa pomoc prawna katowiceBezpłatne porady prawne w Katowicach

Bardzo obszerna lista instytucji i ośrodków oferujących na terenie Katowic bezpłatne doradztwo prawne. W przypadku jakichkolwiek uwag, prosimy o przesłanie komentarza mailem.

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bezpłatna porady prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
Porady są udzielane po uprzednim umówieniu terminu w sekretariacie TPPS (Terenowe Punkty Pomocy Społecznej).

TPPS1, ul. Andrzeja 10 tel. 251 60 99

TPPS2, ul. Warszawska 42 tel. 253 77 30

TPPS3, ul. Oblatów 24 tel. 258 07 09

TPPS4, ul. Gliwicka 96 tel. 353 02 75

TPPS5, ul. Dębowa 16c tel. 254 70 61

TPPS6, ul. Czecha 2 tel. 209 00 23

TPPS7, ul. Świdnicka 35 tel. 252 56 35

TPPS8, ul. Łętowskiego 6a tel. 206 15 68

TPPS9, ul. Krakowska 138 tel. 255 35 67

TPPS10, ul. Krakowska 138 tel. 256 80 39

SBD UL. Morcinka 19a
251 43 87
Środa w godzinach 9:00-12:00

 • Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych przy Izbie Wytrzeźwień

Bezpłatne porady prawne z zakresu prawa rodzinnego, ochrona przed przemocą w rodzinie, regulacji prawnych dotyczących uzależnień.

ul. Macieja 10
poniedziałek 16:00-19:00,
wtorek 13:00 – 18:00,
środa 13:00 – 19:00,
czwartek 16:00 – 18:00

 •  Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na rzecz pomocy dziewczętom i kobietom

Darmowe porady prawne z zakresu: prawo karne, Prawo cywilne, Prawo rodzinne, Prawo ubezpieczeń, Poradnictwo z zakresu prawa pracy, Prawo lokalowe i ochrona praw lokatorów

ul. Krasińskiego 21
tel: 032/255-38-69
wtorek 16:00 – 21:00,
czwartek 10:00 – 15:00,
po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w godz. 9:00-16:00

 • Liga Kobiet Polskich

Porady prawne z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa ubezpieczeń, poradnictwo z zakresu prawa pracy, prawo lokalowe i ochrona praw lokatorów.

ul. Kordeckiego 2
tel: 032/253-87-37, 032/253-75-60

poniedziałek 10:00-12:00 /porady prawne/,
wtorek 10:00-12:00 i czwartek 15:00-17:00 /sprawy lokalowe i ochrony praw lokatorów

 • Stowarzyszenie na rzecz niepełnosprawnych SPES

Bezpłatna pomoc prawna z zakresu prawa pracy, karnego i cywilnego, rodzinnego, ubezpieczeń, lokalowego
ul. Kościuszki 46

poniedziałek, wtorek: piątek: 9.00 – 15.00
środa, czwartek: 9.00 – 18.00
tel: (032) 205-38-80
e-mail: [email protected]
www.spes.org.pl

 • Maltański punkt pomocy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych

Porady prawne z zakresu prawa pracy, karnego i cywilnego, rodzinnego, ubezpieczeń, lokalowego
ul. Powstańców 21
tel. kom. 697-733-017

poniedziałki w godz. 16:00-19:00 tylko dla osób niepełnosprawnych, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

 • Studencka poradnia prawna, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, lokalowego, pracy i ubezpieczeń
ul. Bankowa 11b pokój 39
tel: 032/359-14-22
porady udzielane codziennie osobiście

 • Punkt Konsultacyjny Diakonii Katowickiej

pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, lokalowego, pracy i ubezpieczeń, administracyjne

ul. Dudy Gracza 6
Wtorek 16-18 / Środa 17-18
tel. 513-518-466
Zapisy w dniu porad lub telefonicznie

 • Śląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS

Bezpłatne porady prawne z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, pracy, sprawach majątkowych, procedur administracyjnych, itp.
ul. Kossutha 11
Budynek zlokalizowany na Osiedlu Witosa obok Narodowego Funduszu Zdrowia – Śląski Oddział Wojewódzki

wtorki i czwartki w godz. 14.00 – 18.00
tel. 511 – 274 – 556.

 • Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

Uniwersytet Śląski w Katowicach przy ul. Bankowej 14
tel.32 359 22 15.

 • Ruch Obrony Bezrobotnych

Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, pracy, sprawach majątkowych

ul. Młyńska 23
tel.: 032 781 60 50
Od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-17.00

 • Caritas Polska Ośrodek w Katowicach 

ul. Bp. Czesława Domina 1, 40-042 Katowice
tel./fax 032 251 67 22
www.katowice.caritas.pl/info
[email protected]
czynny: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.