Bezpłatne porady prawne Białystok | Pytania i Odpowiedzi
Ślub konkordatowy

30/11/2015
Dłużnik alimentacyjny
02/12/2015

Bezpłatne porady prawne Białystok

Darmowa pomoc prawna Białystok

Darmowa pomoc prawna BiałystokBezpłatne porady prawne w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z listą miejsc, w których można uzyskać bezpłatną pomoc prawną  w Białymstoku. W przypadku jakichkolwiek uwag, prosimy o przesłanie komentarza mailem.

 • Studencka Poradnia Prawna przy Uniwersytecie w Białymstoku

ul. Mickiewicza 1, Tel. 85 745 71 94
Porad udzielają studenci prawa po konsultacji z wykładowcami.
Czynna w trakcie trwania roku akademickiego.

 • Centrum Informacji Administracyjnej przy Wyższej Szkole Administracji Publicznej

ul. Ks. Suchowolca 6   (Collegium Novum), Tel. 85 732 12 93 wew. 103
Porad udzielają studenci prawa po konsultacji z wykładowcami.
Czynne w trakcie trwania roku akademickiego.

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

ul. Malmeda 8, Tel. 85 732 43 94
Porad udziela prawnik w kwestiach dotyczących np. alimentów, rozwodów.
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-12:00
www.mopr.bialystok.pl

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Włókiennicza 7, Tel. 85 744 50 28
Porad udziela prawnik. Wizytę należy umówić telefonicznie.
www.mopr.bialystok.pl

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku

ul. Fabryczna 2, pokój 104, Tel. 85 742 11 46
Bezpłatne porady prawne udzielane  z zakresu prawa pracy w dniach:
– poniedziałek w godz. 7:30-17:30
– wtorek-piątek w godz.7:30-15:30

 • Powiatowy Urząd Pracy
Pogodna 63/1
15-365 Białystok
tel. +48 85 747 38 00

 

 • Poradnia Psychologiczno-Prawna

przy Fundacji “Spe Salvi”
ul. Warszawska 50,  II piętro, pokój 206, 207
Tel. 85 732 00 92
Dyżury:
środa w godz. 15.00 – 18.00
czwartek w godz. 15.00 – 18.00
Czynna w trakcie trwania roku akademickiego.
Bezpłatnych porad ustnych udzielają prawnicy,
zaś pisemnych studenci prawa po konsultacji z prawnikami

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

ul. Liniarskiego 1A, Tel. 85 742 40 54
Bezpłatnych porad udzielają:
mediator rodzinny, pedagog – poniedziałki 12:00-15:00
psycholog – wtorki 13:00-16:00
prawnik – środy 13:00-16:00
www.tpd.bialystok.pl

 • Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom Szansa

ul. Magnoliowa 4 Ip., Tel. 85 663 01 41

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Borsucza 2
15-569 Białystok
tel. +48 857 403 910

 

 • Primum Non Nocere Stowarzyszenie Pacjentów
Zielonogórska 10, 15-674 Białystok
tel. +48 604816388, +48 604062109

 

 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku

ul. Żelazna 9 lok. 1U, 15-297 Białystok
Tel. 85 742 80 52, (85) 742-80-59, fax (85) 743-52-68
email: [email protected]
Prawnicy udzielają porad prawnych z zakresu prawa konsumentów.
Czynne w dniach: poniedziałek w godz. 8:00–17:00
wtorek – piątek w godz. 7:30–15:30

 • Miejski Rzecznik Konsumentów w Białymstoku
Sienkiewicza 53, 15-950 Białystok
tel. +48 858 696 929

 

 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Białymstoku
Borsucza 2
15-569 Białystok
tel. +48 857 403 995

Comments are closed.