Automatyczny wpis w KRS

Prawo przedsiębiorców jest ustawą , która podejmuje kwestie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Prawie wszystkie jej przepisy weszły w życie 30 kwietnia 2018 r. Wyjątkiem jest art. 24 ust.6, który zacznie obowiązywać dopiero 1 lutego 2019 r.

Zawieszanie działalności

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność w formie spółki prawa handlowego ma prawo do jej zawieszenia na czas od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli się na to zdecyduje, powinien wskazać taką informację do rejestru przedsiębiorców, wykorzystując druk KRS- Z62. Ponadto, zobowiązany jest także aby dołączyć do niego oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników oraz uchwałę wspólników spółki osobowej lub zarządu spółki kapitałowej dotyczącej zawieszenia. Dokumenty należy dostarczyć do odpowiedniego sądu gospodarczego. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że złożenie wniosku o wpis związany z zawieszeniem działalności nie wymaga dokonania opłat sądowych.

Ponadto, przedsiębiorca powinien zawiadomić o swojej decyzji i przekazać wniosek do:

  • Głównego Urzędu Statystycznego,
  • Urzędu Skarbowego,
  • ZUS-u.

Dokonując formalności osobiście w odpowiednim oddziale sądu, podatnicy mogą złożyć wnioski w jednym miejscu tzw. okienku. Jeżeli natomiast zdecydują się na formę elektroniczną, bez pośrednictwa powinni przesłać je do właściwych urzędów.

Co więcej, nie można zapomnieć również o tym, aby poinformować o zawieszeniu działalności naczelnika urzędu skarbowego. Należy to zrobić w formie pisemnej i nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku do KRS.

Automatyczny wpis do KRS

Art. 24 ust. 6 stanowi, że przedsiębiorca zarejestrowany w KRS może posiadać status zawieszonej działalności gospodarczej do dnia, kiedy nastąpi automatyczny wpis informacji w KRS dotyczący wznowienia wykonywania działalności. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób taki wpis będzie wyglądał.

Warto na koniec dodać, że przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej będzie mógł zawiesić swój biznes na czas nieokreślony lub określony, ale nie krótszy niż 30 dni.

——–

Marek Matuszek

kadrowiec.eu